The Source of Universal Leadership is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Ellen Waenink, Priscylla Beentjes en Joke van IJzeren. Alledrie zijn we vanuit verschillende disciplines uitgekomen bij de zoektocht naar de dynamische balans tussen de masculiene en feminiene krachten in organisaties en leiderschap.

We willen bijdragen aan meer bewustwording en aan de transformatie waar onze samenleving en organisaties voor staan. Dit doen we door onze ervaring te delen; vertrouwen te geven; onszelf en anderen uit te dagen om verder te kijken en anders te doen; en leiderschap te her-definiëren. 

Wat wij doen:

  • The Source of Universal Leadership organiseert bijeenkomsten en inspiratiedagen binnen de thema's: leiderschap en organisatie, persoonlijke ontwikkeling, de dynamische, natuurlijke balans en welzijn. 
  • Binnen het netwerk werken ondernemende mannen en vrouwen samen aan diverse projecten om hun organisaties vitaal in te richten. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar het perspectief van de dynamische balans en naar wat dit voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!


Ellen Waenink

Leiderschap in al zijn vormen, dat is wat mij bezighoudt. Als leidinggevende en interim manager heb ik de laatste 15 jaar in de private en in de publieke sector in allerlei organisaties gewerkt. Vaak was ik betrokken bij complexe trajecten op het vlak van organisatieontwikkeling en –transformatie. Daar komt veel bij kijken, maar persoonlijk fascineert mij vooral het leiderschap en ondernemerschap dat mensen wel of niet tonen. Wanneer komen mensen in beweging? En hoe komen mensen en leiders in hun kracht, zodat ze hun volle potentie en innerlijke wijsheid inzetten voor het grote geheel?

Ik heb de overtuiging dat ieder mens een unieke plek in de wereld inneemt en een persoonlijke missie heeft. Iets dat er toe doet.
Ik begeleid mensen en organisaties bij het ontdekken van deze uniekheid en bij het ontwikkelen en vrij maken van hun talenten en potentieel zodat zij meer en krachtiger leiderschap tonen.

De benodigde groei en ontwikkeling hiervoor zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van bewustzijn, zelfkennis en authenticiteit. En daar is moed voor nodig. Ik daag graag uit om datgene aan te gaan wat eigenlijk heel spannend is. Niet in de laatste plaats mijzelf! Ik houd ervan om de zaken te doorgronden en mensen helemaal te zien en ik houd niet op als het oncomfortabel wordt. Pas dan wordt het interessant!

E-mail: ellenwaenink@gmail.com
 


Pryscilla Beentjes


Ik wil altijd 100% uit mezelf halen; ik houd van de intensiteit en focus die het me geeft. Dit heb ik gebruikt om tien jaar intensief te sporten en dat was erg leerzaam. De noodzaak voor rust en inspanning, het presteren onder mentale druk, het effect van voeding en het pieken op het juiste moment heb ik aan den lijve ervaren. Ik gebruik deze ervaring om mezelf gezond te houden. 

Ik zoek altijd naar de grotere structuren en verbanden. Tijdens mijn studie Politicologie en Bestuurskunde reisde ik veel, onder ander door Afrika. Door deze reizen zag ik welk effect een overheid kan hebben op de veiligheid en gezondheid van mensen. Zo had ik in Nederland nooit naar de overheid gekeken. Inmiddels werk ik bijna 15 jaar bij de overheid, vooral in leidinggevende posities. De complexiteit van het samenleven en het doorleven bij tegengestelde belangen boeit me. Voor mij is nu actueel het inclusief maken van het minderheidsbelang in het meerderheidsbesluit. 

 De grotere structuren en verbanden zag ik aanvankelijk vooral in de fysieke wereld. Toen viel me de verandering op die ICT daarin bracht. Het snijvlak is nu mijn werk:  ICT en de inzet daarvan bij publieke taken. 

Mijn drijfveer om me in te zetten voor SOUL is het doorgeven van ervaring. Mijn eigen ervaring is misschien niet uniek, maar helpt anderen te versnellen in hun leiderschap. Een versnelling die urgent is omdat de wereld andere leiders nodig heeft. Er zijn al mensen die het anders doen en zij helpen ons de weg te vinden. We moeten verder!
 

E-mail: priscylla.beentjes@xs4all.nl


Joke van Ijzeren

De brug bouwen terwijl je er op loopt’ is mijn motto. Dit inspireert mij om te blijven onderzoeken en steeds opnieuw mijn ‘next step’ te zetten. Als organisatieadviseur en coach heb ik 20 jaar ervaring met het begeleiden van transformatieprocessen in non-profit en profit organisaties en hun leiders. Continu innoveren doe ik door samen te werken met de vernieuwers van deze tijd, wetenschappelijke partners als de Nyenrode Business Universiteit en wisdomkeepers met hun oeroude wijsheid.

Door de jarenlange samenwerking met een verscheidenheid aan mensen in complexe organisatieveranderingen zijn een aantal essenties boven komen drijven. Organisatie- en leiderschapsontwikkeling gaan voor mij ‘hand in hand’. In een periode van transformatie voldoet ‘het oude’ niet meer en ‘het nieuwe’ is nog niet uitgekristalliseerd. Het is ‘tussentijd’. Transformatie vraagt erom tijd te nemen voor reflectie. Dit vergroot ons bewustzijn, daardoor vinden we nieuwe vragen, nieuwe wijsheid, nieuwe vaardigheden en nieuwe organiseerprincipes. Hiervoor is het nodig dat we condities scheppen waarin mensen het nieuwe met elkaar onderzoeken. Om met elkaar een lerende context te creëren en te ‘beheren’. Door in te stappen waar nodig en terug te stappen waar het kan. En door hart (bezieling), hard (meetbare resultaten) en zacht (de weerbarstige onderstroom) bij elkaar te brengen in het werken met elkaar.

Het mooie van circulair leren is dat inzichten hun weerslag vinden én gevoed worden in de onderzoeksprogramma’s waarbij ik betrokken ben: ‘The Source of Feminine Leadership’, ‘Holding Space’, ‘Touching the Community Soul’ en nu ook in ‘The Source of Universal leadership’.

E-mail: jokevanijzeren@gmail.com