We but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change.
— Mahatma Gandhi
SOUL-vlak.png

The Source of Universal Leadership

In het huidige tijdperk is het tempo van verandering onder invloed van technologische ontwikkelingen, groei van populaties en economische groei in een versnelling geraakt.
De verwachting is dat er 11 miljard mensen zullen leven op aarde in het jaar 2100. De impact daarvan is enorm. Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving, voldoende voeding en zinvol werk voor al die mensen en komen we tot duurzame en evenwichtige oplossingen voor de uitdagingen?

De versnelling in (technologische) vooruitgang zal de grote vraagstukken rondom voedsel- en energievoorziening, waterbeheer en gezondheid oplossen. Maar er zijn aanpassingen nodig in de wijze waarop we organiseren. Het kan en moet anders, dat is wat veel mensen nu voelen. De roep om verandering wordt sterker. 

 

Be the change

Decennia lang is onze samenleving masculien, of lineair georiënteerd geweest. Dit lineaire karakter is verankerd in ons brein, in hoe we denken en hoe we ons hebben ontwikkeld. Ook leiders denken lineair als ze vooruitdenken: ze zijn gericht op hoe ze verwachten dat dingen zullen gaan, gebaseerd op het verleden en gebaseerd op de gereedschapskist die ze sinds tientallen jaren hebben gebruikt.
Deze aanpak heeft veel opgeleverd, maar is niet toereikend voor de uitdagingen waar we nu voor staan.
De feminiene krachten zijn op de achtergrond geraakt en daarmee is onbalans ontstaan.

Wat is er nodig om tot een dynamische balans te komen en om van onze organisaties weer vitale communities te maken? Dat begint bij bewustwording en een dynamische balans tussen masculiene en feminiene krachten in organisaties en leiderschap.

 

Universal Leadership

Wij zien mogelijkheden om in dit tijdperk mee te werken aan een nieuwe ordening en leiderschap die voorbij gaat aan hiërarchie, rollen of functie. Een ordening en leiderschap waarbij:

 • masculiene en feminiene bronnen samenwerken om tot het beste resultaat te komen;
 • je gebruik maakt van je innerlijke wijsheid;
 • je de moed hebt om je te blijven verwonderen;
 • je de volharding vindt om te blijven proberen;
 • je natuurlijke ritme, creativiteit en vitaliteit inzet;
 • je in verbinding bent. 

 

Circling als de ultieme verbinder

 

Circling is een revolutionaire methode die de manier waarop we met anderen communiceren en onszelf met hen verbinden fundamenteel verandert. Niet voor niets ontstaan er overal ter wereld Circling communities waar mensen samenkomen om elkaar volgens de ideeën en principes van Circling te ontmoeten. Want ook al is de methode eenvoudig van opzet, de effecten zijn diepgaand en de impact onmiddellijk.


Wat is Circling

Je zou Circling een meditatie-in-relatie kunnen noemen. Tijdens de bijeenkomsten word je uitgenodigd om samen met anderen aanwezig te zijn in het ‘nu’, waardoor je je kunt openen voor de ervaring van het moment, voor jouw perspectief op wat daarbinnen bestaat en voor de visie van anderen daarop. Vooraf gegaan door eenvoudige meditatietechnieken leer je aan de hand van verschillende oefeningen te luisteren. Niet alleen met je oren, maar ook met je hart, je lichaam en je emoties. En daarmee kom je in contact met je innerlijke wijsheid. Doordat je meer in verbinding komt met jezelf, is het ook gemakkelijker in verbinding te komen met anderen. In de groep ontstaat een co-creatie, een manifestatie van gemeenschappelijke intelligentie, waarin wijsheid en creativiteit optimaal tot hun recht kunnen komen.


Waar leidt circling toe?

Soms zorgt de intieme verbinding met jezelf voor ongemak en kwetsbaarheid. Maar juist door daarmee te zijn, word je sterker en je communicatie krachtiger en duidelijker. Het maakt je contact met anderen oprechter en helderder, waardoor je ook beter in staat bent om ze te bereiken, te inspireren, te motiveren en te leiden.

 Circling helpt je om:

 • Sneller te groeien en te ontwikkelen doordat je inzicht krijgt in je blinde vlekken en meer ontdekt over je schaduwkanten. Je zult ervaren dat zich juist in deze schaduw enorm veel licht, kracht en levendigheid bevindt.
 • Je bewust te worden van de maskers die je draagt. Dat schept de mogelijkheid ze af te zetten zodat er ruimte ontstaat voor authentieke ontmoetingen.
 • Duidelijk te krijgen wat jou drijft, wat je raakt en inspireert.
   

Your Unique Self: claim jouw unieke plek in de wereld!
 

Het programma ondersteunt het persoonlijke onderzoek naar jouw unieke potentie die jij wilt en kunt brengen. Op welke plek dan ook. Universeel. Of het nu in jouw familie, vriendenkring, organisatie of omgeving is. In het programma is veel aandacht voor het vrijmaken van jouw potentie, talent en de masculiene en feminiene bron. Zodat je het zo volledig mogelijk kunt inzetten en de impact kunt hebben die je wilt. We werken met theorie en oefeningen gebaseerd op Integral Theory en the Unique Self teachings.
 

Ruimer inzicht, ruimer waarnemen

Om een krachtig leider te zijn, is het noodzakelijk dat je verschillende perspectieven naast elkaar kunt plaatsen, zodat je een ruimer inzicht hebt. Je komt in allerlei (on)verwachte situatie terecht. Je ontmoet verschillende mensen die allemaal een eigen plek in hun ontwikkeling kennen. Je werkt in teams die ofwel disfunctioneel of juist heel hecht zijn. Kortom: je moet steeds anticiperen op de situatie die zich voordoet. Dit vraagt van jou dat je in staat bent om jouw perspectief op een situatie naast de perspectieven van anderen te zetten. Daar is inlevingsvermogen, acceptatie, doorzettingsvermogen, zelfkennis, en vooral compassie voor nodig. Compassie voor je zelf en je eigen beperkingen. Compassie voor anderen, om te waarderen en te accepteren dat ieder is waar die is en niet altijd is waar jij bent.

 

De dynamische balans tussen het masculiene en feminiene

In dit programma werken we met een perspectief op organisatiedynamiek dat is ontwikkeld door het programma The Source of Feminine Leadership 2015. Er is nog veel te onderzoeken op het vlak van de dynamische balans tussen de masculiene (liniair) en feminiene bron (circulair), in onszelf, in teams en in organisaties. We gaan de bronnen in onszelf onderzoeken en vandaar uit kijken we naar buiten: naar organisaties, de samenleving, de natuur en de evolutie. 

Data programma
2016 - 2017

 • 29 en 30 september 2016
 • 15 en 16 december 2016
 • 9 en 10 februari 2017
 • 30 en 31 maart 2017

SOUL geeft joU:

SOUL-vlak.png
 • Co-creatie door je eigen nieuwsgierigheid en stroom te volgen. De opzet van het programma is een combinatie tussen masculiene en feminiene oriëntatie. Er is een fundament neergelegd en daar stappen we samen in. Daarna begint de reis en kan er van alles gebeuren, ontstaan en veranderen. Jij bent de creator van jouw proces, wij van het onze en iedereen van de zijne/hare. Door jouw inbreng in de groep heb je invloed op het collectieve proces en kun je meesturen in het programma en er buiten. We bouwen het programma samen en maken gebruik van ieders kwaliteiten en talenten. Dit betekent niet dat alle wensen in vervulling kunnen gaan, maar je zult leren hoe je echt invloed kunt uitoefenen in de groep. (En waarschijnlijk ook ervaren hoe het soms niet lukt.)
 • Action Learning. Ervaringen bieden meer inzicht dan 1000 woorden. We delen elkaars verhalen, talenten, worstelingen, dilemma’s, wijsheid en inzichten. Met inspiratie vanuit veelzijdige perspectieven gaan wij met elkaar op onderzoek. Zo biedt ervaringsleren doorleefde inzichten voor jouw groei en ontwikkeling.
 • Een netwerk met krachtige peers. Je leert het meeste als je onderdeel uitmaakt van een groep of een community. En als je onderdeel uitmaakt van een groep mensen die idealen hebben net als jij en die er voor gaan om die idealen waar te maken, dan verdubbelt het effect. Je leert van elkaar, met elkaar en door elkaar. Iedereen stapt gelijkwaardig in en brengt zichzelf volledig in. De deelnemers van onze programma’s vormen een vitale community die met elkaar samenwerken aan nieuwe projecten en het verder brengen van het gedachtegoed en ondersteuning bij de transformatie. Ook na het programma.
 • Tools om echt een transformatie door te maken. Zowel persoonlijk, als met je team of afdeling en in organisaties. Behalve dat je leert over de laatste, innovatieve manieren van veranderen en transformeren, gaan we aan de hand van eenvoudige, maar zeer krachtige oefeningen aan de slag om een krachtige leider te worden. Met name Circling zullen we uitgebreid introduceren en beoefenen.
 • Begeleiding van mensen die al een impact hebben in hun wereld. De sprekers en de mensen die we uitnodigen zijn leiders die een impact hebben in de wereld op vele niveau’s. Ze tonen leiderschap en brengen hun unieke kwaliteiten in om bij te dragen aan de transformatie die nodig is. Er komt iemand die boeken over wijsbegeerte heeft geschreven, een leider van een internationale organisatie die nieuwe organiseer-principes toepast, een leider van een ecologische en spirituele community in Italië en iemand die een heel nieuw coachingsmethodiek heeft ontwikkeld om mensen te coachen bij het vinden van hun ‘Unique Self’.
 • Van high potential naar high impact
  • You walk your talk;
  • Je bent liever kwetsbaar dan je druk te maken over hoe je overkomt;
  • Je bent pro-actief en responsief in plaats van reactief;
  • Je beïnvloedt jouw wereld positief en bereikt meer met minder inspanning;
  • Je bent niet geïnteresseerd in kuddegedrag en kiest je eigen weg en vertrouwt op je innerlijke wijsheid;
  • Je gaat nieuwe uitdagingen aan, met name als ze in lijn zijn met je persoonlijke missie;
  • Je neemt regelmatig intuïtieve besluiten;
  • Je volgt je hart!

Je hoeft er niet klaar voor te zijn! 
Je bent nooit klaar. Wacht niet tot je klaar bent om jouw persoonlijke missie en droom te leven. Bepaal nu wat je wilt en ga ermee aan de slag!